Europe; Image and Identity,

Myths and Reality

Europa; Wizerunek i Tożsamość,

Mity i Rzeczywistość 

 

okres realizacji projektu :    2010r. - 2012r.

koordynator projektu:          Joanna Wilbik

asystent projektu:                 Ewa Pawełek

 


nauczyciele zagraniczni:
 

państawa partnerskie:        Francja, Cypr, Portugalia, Hiszpania, Niemcy