Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół

Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

 

Drodzy Absolwenci i Przyjaciele Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Garwolinie.

 

Minęło 5 lat działalności Stowarzyszenia. W 2018 r. przeżywaliśmy Jubileusz 100-lecia istnienia naszego Liceum. W bieżącym roku mija kadencja pracy obecnego Zarządu.

W związku z tym bardzo serdecznie zapraszamy Was na kolejne zwyczajne Walne Zebranie, podczas którego podsumujemy naszą dotychczasową pracę. Dokonamy również wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Podczas zebrania będziemy mogli nakreślić plan działania na następny rok pracy.

 

Walne Zebranie odbędzie się w sobotę 16 marca 2019 r. o godzinie 10.00 (pierwszy termin) lub o godzinie 10.30 (drugi termin) w budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Długiej 35 w Garwolinie, w sali 37.

 

Proponowany porządek spotkania:

1. Otwarcie zebrania, przywitanie.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.

3. Przyjęcie planu obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z pięcioletniej działalności Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem przygotowań Jubileuszu 100-lecia Liceum.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

10.         Wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia.

11.         Wybór nowej Komisji Rewizyjnej.

12.         Sprawy różne.

13.         Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

Ze względu na wagę omawianych spraw, konieczność przeprowadzenia wyborów i podjęcia uchwał zobowiązujemy wszystkich członków Stowarzyszenia do niezawodnej obecności na Zebraniu.  

Zapraszamy!

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

                                                                                                             Prezes Ewa Gałązka