Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Garwolinie